Fotogalerie Na pomezí samoty - 16. 3. 2017

Projekt Na pomezí samoty se zaměřuje na akutní situaci proměn krajiny, přírody vlivem civilizace. Toto téma bylo rozpracováno formou uměleckého výzkumu kulturní geografie a ekologie oblastí severní části Norska, vybraných lokalit Islandu a Mostecka v severních Čechách. Kurátoři představili videodokument z expedice v severních Čechách s názvem Do hlubin lignitových mračen a některé práce norských, islandských a českých umělců. Představena byla také část manifestu, ve které jsou artikulovány úvahy o umění v epoše planetární ekologické krize.

Všechny fotogalerie > Výstavy > Tomáš Polcar: OBRAZ > Na pomezí samoty - 16. 3. 2017